Những thuật ngữ trên vận đơn (Bill of lading) cần biết

Trong nghành vận tải đường bộ và thương nghiệp quốc tế, Bill of Lading (B/L) là 1 trong những trong mỗi tư liệu cần thiết nhất vô quy trình giao phó nhận sản phẩm & hàng hóa. Được coi như “hợp đồng vận chuyển”, B/L là 1 trong những sách vở và giấy tờ cần thiết, ghi nhận việc vận gửi sản phẩm & hàng hóa kể từ điểm xuất vạc tới điểm đích và xác lập quyền hạn và trách cứ nhiệm của những mặt mày tương quan.

Vận đơn là gì? ( bill of lading là gì? )

Bill of lading (B/L) gọi tắt là bill là vận đơn vận chuyển hàng hóa. Được coi như là một hợp đồng chứng nhận mang lại việc nhận hàng hóa vận chuyển mà người vận chuyển xác nhận mang lại người gởi hàng. Là chứng từ để nhận hàng tại cảng đích, đặc biệt là trong vận chuyển đường biển.

Bạn đang xem: Những thuật ngữ trên vận đơn (Bill of lading) cần biết

Theo điều Điều 148 của Sở Luật Hằng Hải số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 sở hữu ghĩ rõ: ” Vận đơn là hội chứng kể từ vận gửi thực hiện minh chứng về sự người vận gửi đã nhận được sản phẩm & hàng hóa với con số, kiểu mẫu, hiện tượng như được ghi vô vận đơn nhằm vận gửi cho tới điểm trả hàng; minh chứng về chiếm hữu sản phẩm & hàng hóa dùng làm lăm le đoạt, nhận mặt hàng và là minh chứng của thích hợp đồng vận gửi sản phẩm & hàng hóa vì thế đường thủy.”

Những vấn đề được thể hiện tại bên trên vận đơn bao gồm những vấn đề tại đây bao gồm có: vấn đề công cộng của những người gửi, người nhận, đại lý; vấn đề về tuyến phố, vấn đề tàu; vấn đề về mặt hàng hóa; vấn đề về thời hạn vị trí sản xuất vận đơn.

Chức năng của Bill of Lading

Chứng nhận độc lập vận chuyển: Bill of Lading xác nhận rằng sản phẩm & hàng hóa tiếp tục được trao và đang rất được vận gửi vì thế người vận gửi. Nó xác lập mái ấm chiếm hữu và quyền hạn của những người gửi và người nhận mặt hàng vô xuyên suốt quy trình vận gửi.

Chứng kể từ thanh toán: B/L thông thường được dùng thực hiện tư liệu hội chứng kể từ giao dịch thanh toán vô thanh toán thương nghiệp quốc tế. Người mua sắm rất có thể dùng B/L nhằm giao dịch thanh toán cho những người phân phối hoặc nhận mặt hàng.

Chứng minh chi tiêu chuẩn chỉnh mặt hàng hóa: Bill of Lading hỗ trợ vấn đề về sản phẩm & hàng hóa, con số, trọng lượng, hiện tượng, và ĐK gói gọn. Như vậy hùn đảm nói rằng sản phẩm & hàng hóa thỏa mãn nhu cầu những chi tiêu chuẩn chỉnh và đòi hỏi của những người nhận mặt hàng.

Loại hình Bill of Lading

Bill of Lading sách vở và giấy tờ (Straight Bill of Lading): Được dùng Lúc sản phẩm & hàng hóa và đã được giao dịch thanh toán hoặc ko đòi hỏi giao dịch thanh toán bổ sung cập nhật. B/L sách vở và giấy tờ chỉ Giao hàng thẳng cho những người nhận mặt hàng được hướng đẫn, ko đòi hỏi chứng từ và ko thể ủy quyền.

Bill of Lading ủy quyền (Negotiable or Order Bill of Lading): Được dùng Lúc người nhận mặt hàng rất có thể ủy quyền quyền chiếm hữu của sản phẩm & hàng hóa cho những người không giống. B/L ủy quyền rất có thể được dùng thực hiện khí cụ giao dịch thanh toán và thanh toán.

Thủ tục và tiến độ dùng Bill of Lading

Cấp B/L: Người vận gửi tiếp tục cấp cho Bill of Lading sau thời điểm nhận mặt hàng và sẵn sàng mang lại quy trình vận gửi. B/L bao hàm vấn đề về sản phẩm & hàng hóa, người gửi, người nhận mặt hàng và điểm đến lựa chọn.

Chuyển nhượng B/L: Trong tình huống B/L ủy quyền, người nhận mặt hàng rất có thể ủy quyền quyền chiếm hữu của sản phẩm & hàng hóa cho những người không giống bằng phương pháp trình B/L cho những người được uỷ quyền.

Giải quyết tranh giành chấp: Trong tình huống sở hữu tranh giành chấp hoặc năng khiếu nại về sản phẩm & hàng hóa hoặc vận gửi, Bill of Lading rất có thể được dùng thực hiện minh chứng trong các việc xử lý vụ việc.

Những vấn đề bên trên B/L

Bill of Lading nên tuân hành những quy lăm le pháp lý và quy lăm le vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa rõ ràng của từng vương quốc và liên vương quốc. Như vậy đáp ứng tính pháp luật và sự sáng tỏ vô quy trình giao phó nhận sản phẩm & hàng hóa.

Những vấn đề công cộng về shipper, consignee, đại lý

Shipper là người gởi hàng người, người xuất khẩu, hoặc là người bán hàng thường. Shipper là người sẽ phải chịu tiền cước vận chuyển.

Consignee là người nhận hàng, người nhập khẩu, hoặc là người mua sắm hàng. Consignee là người có quyền sở hữu, định đoạt hàng hóa. Thông thường bên trên mục consignee có ghi là “To order of XYZ ngân hàng …Mr/Ms…”. Điều này đồng nghĩa với việc vận đơn này là vận đơn ký hậu và hàng chỉ được giao phó Lúc cá nhân/ tổ chức được thể hiện lên dù này ký vào mặt sau của chức từ xác nhận chuyển giao phó hàng.

Notify party là người được thông báo. Khi tàu cập thì người được thể hiện bên trên mục này sẽ được nhận thông báo hàng đến “Arrival notice”. Người thể hiện bên trên mục này không có quyền định đoạt đối với lô hàng.

Booking no. (số của booking) là một dãy số hoặc chữ số. Số booking là để mang lại nhà vận tải “carrier”, hãng tàu “shipping line” theo dõi dõi số để chổ bên trên tàu.

B/L no. (bill of lading no.) là số vận đơn được để bởi nhà vận tải để tiện theo dõi dõi.

Export references là mã số người xuất khẩu (mã khách hàng). Mã quý khách hàng vì thế mái ấm vận gửi tự động bịa.

Forwarding Agent references là vấn đề đại lý, điểm mà consignee sẽ đem bill đến nhận lệnh giao phó hàng (D/O).

Point and Country of Origin: Nơi phát hành vận đơn.

Thông tin cậy về tuyến phố, vấn đề tàu và vấn đề đại lý

Also Notify / Domestic Routing / Export instructions: Người được thông báo khác / tuyến vận chuyển nội địa / trả lời của người xuất khẩu.

Pre-Carriage by: nghĩa là có những phương tiện chuyển tải hàng từ cảng phụ đến cảng chính để bắt đầu. Chỗ này thông thường được sử dụng vô tình huống gửi vận tải thì được nghi vấn lên phía trên.

Place of reciept: Nơi nhận hàng thường được ghi lên bên trên là thương hiệu địa phương ở điểm gởi hàng.

Ocean vessel/Voyage no.: Tên tàu và số chuyến. Mỗi con cái tàu đề được để thương hiệu được đem quốc tịch được treo cờ. Số chuyến vì thế nhà vận tải để đi ra, để thuận tiện vô việc quản lý và theo dõi dõi.

Port of Loading: Cảng xếp hàng.

Port of discharge: Cảng dỡ hàng.

Place of delivery: điểm giao phó hàng. Có những cửa khẩu, depot ở sâu sắc vô đất liền hoặc là những quốc gia ko có biển, những Lúc gởi hàng thì shipper yêu thương ước hãng tàu giao phó hàng đến những địa điểm này.

Thông tin cậy sản phẩm & hàng hóa bên trên bill of lading

Container No/ Seal No.: số container/số seal (xem cách kiểm tra số container ở đây)

Marks and numbers: ký mã hiệu đóng gói và số hiệu. Nghĩa là đối với những lô hàng rời, ko cút nguyên vẹn container thì Lúc giao phó hàng người gởi hàng – shipper sẽ đánh số và ký mã hiệu nhận dạng hàng tại cảng đích.

Kind of package hoặc là other pkgs: loại kiện hàng. Ví dụ: drum – thùng đựng rượu vang hoặc tương tự, pallet, cartons…

Xem thêm: Phần mềm quản trị doanh nghiệp

Description of Packages and Goods: tế bào tả về kiện đóng gói và hàng hóa.

Shipper’s load, count and seal: nghĩa là người gởi hàng tự xếp hàng, kiểm đếm và bấm seal. Điều này có ý nghĩa rất quan tiền trọng đối với nhà vận tải Lúc xẩy đi ra gởi cố về hàng hóa vd: có hàng cấm vô contaier. Hàng bị mất trong lúc container còn nguyên vẹn và seal còn nguyên vẹn.

Container said vĩ đại contain: Tàng hóa được kê khai vô container. “Said” nghĩa là người khác nói, điều này là vì thế nhà vận tải giảm trách nhiệm như là như lý vì thế ở phái bên trên.

Gross weight: Tổng trọng lượng hàng bao quát cả bao, đai kiện đùng để đóng gói. Đơn vị tính là Ki-lô-gam.

Measurement: Thể tích của toàn bộ hàng đơn vị tính là CBM – mét khối.

Những vấn đề không giống về vấn đề về thời hạn vị trí sản xuất vận đơn

Copy/ non-negotiable: Bản xào luộc ko có giá trị chuyển nhượng. Đồng nghĩa với việc vận đơn có thể hiện các dòng chữ này chỉ có chức năng thông báo ko có chức năng sở hưu hàng hóa, ko thể dùng để trao đổi, mua sắm bán.

Original: vận đơn gốc nghĩa là vận đơn được cấp trực tiếp bởi chủ tàu mang lại shipper ko phải bản photo xào luộc. Người nào sở hữu vận đơn này thì đồng nghĩa với việc là người có quyền định đoạt lô hàng có thể rước đi ra mua sắm bán, trao đổi.

Telex release: điện giao phó hàng nghĩa là Lúc có thông báo của người gởi hàng thì hãng tàu mới được giao phó hàng mang lại consignee. Nếu ko có điện thông báo này mà hãng tàu vẫn giao phó hàng thì hãng tàu phải chịu trách nhiệm về lô hàng. Thuật ngữ này thường cút kèm với từ surrender bill.

Sea way bill: vận đơn đường biển (nghĩa là vận đơn được nhân hàng một cach vô điều kiện, người có thương hiệu bên trên mục consignee được quyền nhận hàng ko điều kiện trừ việc phải thanh toán cước vận chuyển)

On boad date: Ngày hàng xếp lên tàu

Total number of containers or other packages or units received by the carrier (by words): tổng số container, số kiện hàng, số hàng thực tế mà người vận tải nhận lên tàu (viết bằng chữ).

Freight & charges: cước vận chuyển và phí người vận chuyển ghi số tiền cước và phí vận chuyển lên phía trên. Nhưng vì yếu tố giá cả nhạy cảm nên ko được ghi lên phía trên, thông thường nhà vận tải ghi lên phía trên mục này.

Rate: số tiền cước

Units/per: đơn giá cước

Prepaid: cước trả trước

Collect: cước trả sau.

Exchange rate: tỷ giá

Prepaid at: Cước được trả trước tại

Number of Original B/L: số bản vận đơn gốc được cấp

Kết luận

Bill of Lading là 1 trong những trong mỗi tư liệu cần thiết nhất vô giao phó nhận sản phẩm & hàng hóa và thương nghiệp quốc tế. Nó ghi nhận quyền hạn và trách cứ nhiệm của những mặt mày tương quan và vào vai trò cần thiết trong các việc giao dịch thanh toán và trấn áp sản phẩm & hàng hóa vô quy trình vận gửi. Đảm bảo các bạn nắm rõ về Bill of Lading và tuân hành trúng quy lăm le Lúc tiến hành thanh toán vận tải đường bộ và thương nghiệp quốc tế.

Tất cả các thuật gởi bên trên là những thuật ngữ cơ bản nhất được thể hiện bên trên vận đơn. Tùy vào những lô hàng cụ thể mà sẽ có thêm thắt các thuật gởi được thêm thắt vào mang lại phù hợp với tính chất đặc thù hàng hóa.

Bên cạnh vận đơn đường thủy thì công ty chúng tôi tiếp tục sở hữu nội dung bài viết về vận đơn hàng không (air way bill) cũng đều có thật nhiều điều quan hoài quý khách rất có thể coi.

Bài ghi chép bên trên phía trên lý giải không thiếu thốn mang lại quý khách bill of lading là gì?, những vấn đề chủ yếu bên trên vận đơn và ý nghĩa sâu sắc của những nội dung được thể hiện tại bên trên vận đơn. Có thể nội dung ko hoặc hoặc ko đủ ý rất ước được sự đóng góp từ độc giả.

Mọi thắc mắc, đóng góp ý kiến, tư vấn dịch vụ vận chuyển vui mừng lòng liên hệ với chúng tôi qua loa đường dây nóng hoặc hotmail của doanh nghiệp lớn.

Thông tin cậy liên hệ

Kenny (Mr..)  – Overseas Business Development Manager

Cell Phone : (+84) 886 28 8889 or (+84) 91253 29 39

Email: [email protected]

Xem thêm: Gỡ vướng về tờ khai nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu

Ngoài những vấn đề bên trên vận đơn thì nhằm update những nội dung bài viết hoặc về xuất nhập vào hoặc giá chỉ cước tàu; lịch tàu quý khách rất có thể theo dõi dõi bên trên fanpage Door vĩ đại Door Việt và để được update những nội dung bài viết tiên tiến nhất.

Trân trọng cảm ơn tiếp tục theo dõi dõi !

Đánh giá chỉ bài xích viết

BÀI VIẾT NỔI BẬT


L/C là gì? Những lợi ích của LC đối các bên[cập nhật 2020]

Nếu như lần đầu tiên công ty bạn thực hiện giao dịch thương mại quốc tế, thì việc lựa chọn hình thức thanh toán là rất quan trọng. Chọn hình thức thanh toán phù hợp sẽ giúp bạn quản lý được dòng tiền và hàng hóa, ngoài ra còn giúp công ty tránh phải tranh chấp và mâu thuẫn không đáng có.  Có rất nhiều hình thức thanh toán quốc tế, nhưng phổ biến nhất hiện nay là LC. Vậy L/C là gì? Tại sao được ứng dụng nhiều như vậy?