CBM là gì - Cách tính CBM trong cước vận chuyển - Logistics Solution

CÁCH TÍNH SỐ KHỐI HÀNG HOÁ

CBM vô vận fake sản phẩm & hàng hóa là gì?

CBM là gì? CBM là kể từ ghi chép tắt của kể từ giờ đồng hồ Anh “Cubic Meter” hoặc hay còn gọi là mét khối (m3) – Là ký hiệu thông thường sử dụng trong nghề vận fake, xuất nhập vào sản phẩm & hàng hóa. Dịch Vụ Thương Mại vận fake lối mặt hàng ko, đường đi bộ, lối thủy sử dụng CBM nhằm đo lượng, độ cao thấp của lô, khiếu nại mặt hàng kể từ bại liệt tính ngân sách cước vận fake sản phẩm & hàng hóa.

Bạn đang xem: CBM là gì - Cách tính CBM trong cước vận chuyển - Logistics Solution

Với những lô mặt hàng nhập khẩu, khiếu nại mặt hàng với độ cao thấp kềnh càng, Nhà vận fake tiếp tục quy thay đổi CBM (m3) quý phái lượng (kg) nhằm vận dụng đơn giá chỉ vận fake chuyển

Công thức tính CBM thế nào?

Đầu tiên tất cả chúng ta cần thiết đo 3 chiều của thùng mặt hàng gồm: chiều lâu năm, chiều rộng lớn, độ cao. Đơn vị đo rất có thể là mét (m) hoặc Centimet (cm). Tương ứng với đơn vị chức năng đo độ cao thấp là mét hoặc centimet chúng tớ tiếp tục vận dụng công thức ứng bên dưới.

Nếu đơn vị chức năng đo là mét (m)

Công thức : Số khối (CBM) = (Chiều lâu năm x Chiều rộng lớn x Chiều cao) x Số lượng kiện

Nếu đơn vị chức năng đo là centimet (cm)

Số khối (CBM) = (Chiều lâu năm x Chiều rộng lớn x Chiều cao) x Số lượng khiếu nại / 1.000.000

Tỉ lệ quy thay đổi CBM quý phái KG

Đối với những công thức vận fake không giống nhau sẽ sở hữu được cơ hội quy thay đổi CBM quý phái kilogam không giống nhau. Dưới đấy là hằng số quy ước trọng lượng so với từng phương pháp vận chuyển

  • Đường mặt hàng không: 1 CBM = 167 Kg
  • Đường bộ: 1 CBM = 333 kg
  • Đường biển lớn : 1 CBM = 1000 kg

Lưu ý: Tùy lô mặt hàng sẽ tiến hành tính ngân sách cước vận fake theo gót CBM hoặc KG

Lợi ích của việc đo CBM

  • Số khối ( CBM ) vô vận fake đường thủy và mặt hàng ko nhập vai trò đặc biệt cần thiết.
  • Nó canh ty người vận fake tính được lượng mặt hàng cần thiết vận fake vô một chuyến.
  • Ngoài đi ra số khối canh ty người vận fake bố trí địa điểm sản phẩm & hàng hóa vô container hoặc vô vùng máy cất cánh sao cho thêm một ít tốn không khí nhất nhằm mục đích chở được không ít mặt hàng nhất vô một chuyến.

Xem ngay : Công cụ quy thay đổi kích thước

Cách tính CBM (cước vận giao hàng hóa)

1.Trong vận fake đường thủy (Sea)

So sánh Trọng lượng thể tích và tổng trọng lượng lô mặt hàng, độ quý hiếm nào là to hơn thì sẽ tiến hành lấy thực hiện độ quý hiếm tính cước phí vận giao hàng hóa

VÍ DỤ1 Lô mặt hàng bao hàm 10 khiếu nại với những thông số kỹ thuật bên dưới đây:

– Kích thước của từng kiện: 120cm x 100cm x 150cm
– Trọng lượng của từng kiện: 800kgs /kiện

Bước 1: Tính tổng trọng lượng của lô hàng:

Tổng trọng lượng của lô mặt hàng = 10 (số khiếu nại hàng) x 800Kg (trọng lượng từng kiện) = 8.000 kilogam.

Bước 2: Tính thể tích của lô hàng: (số khiếu nại mặt hàng x thể tích khiếu nại hàng)

Thể tích của một khiếu nại mặt hàng = (120 x 100 x 150)/1000000 = 1,8 cbm (m3)

Tổng thể tích lô mặt hàng = 10 (số khiếu nại hàng) x 1,8 (thể tích 1 khiếu nại hàng) = 18 cbm

Bước 3: Tính trọng lượng thể tích của lô hàng: ( tổng thể tích lô mặt hàng x hằng số trọng lượng thể tích)

Hằng số quy ước trọng lượng thể tích vô vận fake đường thủy : 1 CBM = 1000 Kg

Trọng lượng thể tích của lô mặt hàng = 18 cbm * 1000kg/cmb = 18.000 kg

Bước 4: So sánh Tổng trọng lượng với Trọng lượng thể tích của Lô hàng

Tổng trọng lượng của lô mặt hàng = 8.000 kilogam.
Trọng lượng thể tích của lô mặt hàng = 18.000 kg
==> Trọng lượng thể tích rộng lớn hơn(>) trọng lượng thực tiễn nên lựa chọn trọng lượng thể tích 18.000 kilogam thực hiện trọng lượng tính cước cho tới lô hàng

2.Trong vận fake lối mặt hàng ko (Air)

Tương tự động với vận fake đường thủy, vô vận fake lối mặt hàng ko cũng đối chiếu Trọng lượng thể tích và tổng trọng lượng lô mặt hàng, độ quý hiếm nào là to hơn thì sẽ tiến hành lấy thực hiện độ quý hiếm tính cước phí vận fake sản phẩm & hàng hóa, tuy nhiên không giống hằng số quy ước trọng lượng thể tích. Hãy theo gót dõi ví dụ ví dụ tiếp sau đây giúp thấy sự không giống biệt

VÍ DỤ1 Lô mặt hàng bao hàm 10 khiếu nại với những thông số kỹ thuật bên dưới đây:

– Kích thước của từng kiện: 50cm x 60cm x 50cm
– Trọng lượng của từng kiện: 100kgs /kiện

Bước 1: Tính tổng trọng lượng của lô hàng:

Xem thêm: Thanh toán LC là gì vậy?

Tổng trọng lượng của lô mặt hàng = 10 (số khiếu nại hàng) x 100Kg (trọng lượng từng kiện) = 1.000 kilogam.

Bước 2: Tính thể tích của lô hàng: (số khiếu nại mặt hàng x thể tích khiếu nại hàng)

Thể tích của một khiếu nại mặt hàng = (50 x 60 x 50)/1000000 = 0,15 cbm (m3)

Tổng thể tích lô mặt hàng = 10 (số khiếu nại hàng) x 0,15 (thể tích 1 khiếu nại hàng) = 1,5 cbm

Bước 3: Tính trọng lượng thể tích của lô hàng: ( tổng thể tích lô mặt hàng x hằng số trọng lượng thể tích)

Hằng số quy ước trọng lượng thể tích vô vận fake lối mặt hàng ko : 1 CBM = 167 Kg

Trọng lượng thể tích của lô mặt hàng = 1,5 cbm * 167kg/cmb = 250,5 kg

Bước 4: So sánh Tổng trọng lượng với Trọng lượng thể tích của Lô hàng

Tổng trọng lượng của lô mặt hàng = 1.000 kilogam.
Trọng lượng thể tích của lô mặt hàng = 250,5 kg
==> Trọng lượng thể tích nhỏ hơn(<) trọng lượng thực tiễn nên lựa chọn trọng lượng thực tiễn 1.000 kilogam thực hiện trọng lượng tính cước cho tới lô hàng

3.Trong vận fake đường đi bộ (Road)

Cũng giống như với vận fake đường thủy và lối mặt hàng ko cũng đối chiếu Trọng lượng thể tích và tổng trọng lượng lô mặt hàng, độ quý hiếm nào là to hơn thì sẽ tiến hành lấy thực hiện độ quý hiếm tính cước phí vận fake sản phẩm & hàng hóa, tuy nhiên Hằng số quy ước trọng lượng thể tích của đường đi bộ là 333kg/cbm

VÍ DỤ1 Lô mặt hàng bao hàm 10 khiếu nại với những thông số kỹ thuật bên dưới đây:

– Kích thước của từng kiện: 150cm x 120cm x 150cm
– Trọng lượng của từng kiện: 500kgs /kiện

Bước 1: Tính tổng trọng lượng của lô hàng:

Tổng trọng lượng của lô mặt hàng = 10 (số khiếu nại hàng) x 500Kg (trọng lượng từng kiện) = 5.000 kilogam.

Bước 2: Tính thể tích của lô hàng: (số khiếu nại mặt hàng x thể tích khiếu nại hàng)

Thể tích của một khiếu nại mặt hàng = (150 x 120 x 150)/1000000 = 2,7 cbm (m3)

Tổng thể tích lô mặt hàng = 10 (số khiếu nại hàng) x 2,7 (thể tích 1 khiếu nại hàng) = 27 cbm

Bước 3: Tính trọng lượng thể tích của lô hàng: ( tổng thể tích lô mặt hàng x hằng số trọng lượng thể tích)

Hằng số quy ước trọng lượng thể tích vô vận fake đường đi bộ : 1 CBM = 333 Kg

Trọng lượng thể tích của lô mặt hàng = 27 cbm * 333kg/cmb = 8.991 kg

Bước 4: So sánh Tổng trọng lượng với Trọng lượng thể tích của Lô hàng

Tổng trọng lượng của lô mặt hàng = 5.000 kilogam.
Trọng lượng thể tích của lô mặt hàng = 8.991 kg
==> Trọng lượng thể tích rộng lớn hơn(<) trọng lượng thực tiễn nên lựa chọn trọng lượng thể tích 8.991 kilogam thực hiện trọng lượng tính cước cho tới lô hàng

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG CÔNG CỤ QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC TỰ ĐỘNG

Điền Chiều Dài, Chiều rộng lớn, Chiều cao của lô hàng

Số lượng của Lô hàng

  • Nếu Lô mặt hàng có rất nhiều độ cao thấp không giống nhau, chúng ta có thể Click nút “THÊM” nhằm tăng giá chỉ trị

Click “QUY ĐỔI” nhằm đi ra kết quả

Xem thêm: Đào tạo ngắn hạn - Giải pháp nâng tầm kĩ năng cho Sales hiệu quả

Ví dụ : 1 lô mặt hàng với con số : 10 khiếu nại, độ cao thấp của từng khiếu nại là : Chiều lâu năm : 50cm, Chiều rộng lớn 65cm, Chiều cao 50cm

– Nếu vận fake đường thủy coi thành quả số khối là ( CBM ): 1.63

– Nếu vận fake lối mặt hàng ko coi thành quả là ( KGS ) : 270.84

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Phương Thức Thanh Toán L/C là gì, L/C Có Thực Sự An Toàn? – VinaTrain Việt Nam

Thanh toán L/C – thanh toán thư tín dụng được sử dụng phổ biến chiếm hơn 60% giao dịch thương mại quốc tế. Đây là phương thức thanh toán mà hầu hết tất cả các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã từng sử dụng. Vậy, thanh toán L/C là gì? Quy trình thanh toán L/C như thế nào? VINATRAIN cùng các bạn tìm hiểu nhé!