Lớp học kế toán tổng hợp cho người mới bắt đầu hoặc đã quên


Khóa học tập kế toán tài chính tổ hợp toàn bộ là khóa huấn luyện kế toán tài chính dành riêng cho những người mới mẻ chính thức, người ko học tập về kế toán tài chính, hoặc người đang được học tập về kế toán tài chính tuy nhiên học tập lâu rồi nên giờ bị quên nên ham muốn học tập lại kể từ đầu. Trong khóa huấn luyện này những các bạn sẽ được học tập kể từ nguyên tắc cơ bạn dạng cho tới thực hành thực tế thực tiễn theo đòi những việc làm tuy nhiên kế toán tài chính tổ hợp cần thực hiện vô công ty thực tiễn.

Về mặt mũi tổng quan liêu thì "Khóa học tập kế toán tài chính tổ hợp hoàn hảo gói" sẽ sở hữu được thời hạn học tập là 47 buổi
Trong khoảng tầm thời hạn vô này thì những các bạn sẽ được học tập không hề thiếu kể từ lý thuyết cho tới thực hành thực tế với những nhiệm vụ của kế toán tài chính tổ hợp như:

+ Dạy cơ hội toan khoản hoạnh toán; tạo nên lập làm hồ sơ, triệu chứng kể từ tiếp toán; xử lý những nhiệm vụ kế toán tài chính vô công ty...
+ Dạy thực hành thực tế xử lý hóa đơn triệu chứng từ; kê khai, thực hiện report thuế mặt hàng tháng/quý, quyết toán thuế thời điểm cuối năm.
+ Thực hành xử lý những nhiệm vụ kế toán tài chính nhằm thực hiện địa thế căn cứ ghi buột, thực hiện buột sách kế toán tài chính, lập report tài chủ yếu cuối năm

Bạn đang xem: Lớp học kế toán tổng hợp cho người mới bắt đầu hoặc đã quên

Lồng ghép vô vào quy trình giảng dạy dỗ là những khả năng, tay nghề thao tác thực tiễn nhằm sau khoản thời gian học tập kết thúc Khóa học tập kế toán tài chính tổ hợp toàn bộ này thì những các bạn sẽ trọn vẹn mạnh mẽ và tự tin vô năng lực thao tác của tôi vô công ty thực tế

Chi tiết về “Khóa học tập kế toán tài chính tổ hợp hoàn hảo gói” như sau:

1. Đối tượng nhập cuộc khóa học:
- Đối tượng 1: Dành cho những người mới mẻ chính thức, người ko học tập về tiếp toán như:

+ Các bạn làm việc ngành không giống ham muốn fake lịch sự thực hiện tiếp toán
+ Giám đốc, vận hành công ty, vận hành tài chủ yếu, nhân sự... ham muốn học tập nhằm đánh giá, giám sát, vận hành cỗ máy kế toán tài chính của Doanh nghiệp vào cụ thể từng phần hành.

- Đối tượng 2: Dành mang đến chúng ta đang được học tập về kế toán tài chính tuy nhiên học tập lâu rồi nên giờ bị quên cần thiết học tập lại nhằm bổ sung cập nhật, update kỹ năng nhằm rất có thể thực hiện được việc làm của kế toán tài chính.

=> Khóa học tập kế toán tài chính tổ hợp toàn bộ này phù phù hợp với từng đối tượng (bất kể ai ham muốn biết, ham muốn đem khả năng, tay nghề thực hiện kế toán tài chính thuế, kế toán tài chính tổng hợp… đều rất có thể nhập cuộc được khóa huấn luyện này.

2. Nội dung lịch trình đào tạo và huấn luyện của “Khóa học tập kế toán tài chính tổ hợp hoàn hảo gói” dành riêng cho những người mới mẻ chính thức hoặc đang được quên:
Lớp học tập kế toán tài chính tổ hợp toàn bộ đem tổng số buổi học tập là 47 buổi và được chia thành 2 phần chủ yếu như sau:
+ Phần 1: Nguyên lý kế toán tài chính (Đây là những kỹ năng cơ bạn dạng, nền tảng của nghề nghiệp tiếp toán): học tập vô 9 buổi

=> Dạy cơ hội tạo nên lập làm hồ sơ triệu chứng kể từ kế toán tài chính => Xử lý những nhiệm vụ kế toán tài chính vày trường hợp và triệu chứng kể từ thực tiễn => Định khoản, hoạnh toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính đột biến cơ => Đây là những việc làm, nhiệm vụ tuy nhiên kế toán tài chính tổ hợp vẫn cần thực hiện hằng ngày vô công ty thực tế

+ Phần 2: Học thực hành thực tế thực tế: học tập vô 38 buổi

Dạy cách xử trí hóa đơn triệu chứng kể từ => Thực hành kê khai, thực hiện report Thuế => Làm kế toán tài chính chi phí bổng, bảo đảm, kế toán tài chính kho, nợ công, giá tiền... => Thực hành buột sách, lập BCTC bên trên Excel và cả ứng dụng kế toán tài chính Misa...

Chương trình đào tạo và huấn luyện của từng phần ví dụ như sau:

* Phần 1: học tập Nguyên lý kế toán tài chính (9 buổi)

+ Tìm hiểu về những quy toan cộng đồng, cơ chế kế toán tài chính, cơ hội dùng những thông tin tài khoản tiếp toán…
+ Dạy cơ hội tạo nên lập làm hồ sơ, triệu chứng kể từ kế toán tài chính như Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất...
+ Hướng dẫn cơ hội phân tách, xử lý nhiệm vụ kế toán tài chính trước lúc tổ chức toan khoản hoạnh toán nhằm ghi buột tiếp toán
+ Dạy cơ hội toan khoản hoạnh toán chuẩn chỉnh theo đòi từng nhiệm vụ kế toán tài chính vô công ty như: nhiệm vụ về kế toán tài chính chi phí bổng, bảo đảm, nợ công, kế toán tài chính kho, CCDC, TSCĐ...
+ Thực hành thực hiện bài xích luyện tổ hợp theo đòi số liệu, việc làm ví dụ của một công ty kể từ Lúc mới mẻ chính thức xây dựng cho tới Lúc sinh hoạt tạo ra sale ổn định toan...

 

=> Chi tiết về lịch trình đào tạo và huấn luyện của Phần 1 này thì bạn cũng có thể xem thêm thêm thắt bên trên đây: Học Nguyên Lý Kế Toán

* Phần 2: Học thực hành thực tế thực tế (38 buổi)
Tại phần 2 này được chia thành 3 phần nhỏ:

* Phần 2.1: Học thực hành thực tế thực hiện kế toán tài chính thuế (17 buổi)

+ Dạy thực hành thực tế xử lý hóa đơn, triệu chứng kể từ kế toán tài chính => Thực hành kê khai, thực hiện những loại report Thuế theo đòi mon, theo đòi quý và quyết toán thuế cuối năm
+ Dạy khả năng xử lý những trường hợp kế toán tài chính thuế vô thực tiễn, cơ hội kê khai kiểm soát và điều chỉnh bổ sung cập nhật, xử lý những sơ sót vô report thuế, giải trình số liệu với ban ngành thuế…
+ Chia sẻ những khả năng, tay nghề thực hiện kế toán tài chính thuế như bằng phẳng lãi lỗ, tối ưu thuế nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí số thuế cần nộp mang đến từng loại thuế cụ thể… Cách chống tách những khủng hoảng rủi ro vô công tác làm việc kế toán tài chính thuế bên trên công ty.
+ …….. (và còn nhiều nội dung không giống nữa).

 

Chi tiết về lịch trình đào tạo và huấn luyện của Phần 2.1 này thì bạn cũng có thể xem thêm thêm thắt bên trên đây: Học Thực Hành Kế Toán Thuế
 

* Phần 2.2: Học thực hành thực tế thực hiện số sách kế toán tài chính bên trên Excel (10 buổi)

+ Học thực hành thực tế xử lý những nhiệm vụ kế toán tài chính, hoàn mỹ làm hồ sơ triệu chứng kể từ kế toán tài chính... => Đây đó là địa thế căn cứ nhằm kế toán tài chính tổ chức ghi buột tiếp toán
+ Học thực hành thực tế thực hiện bảng tính bổng, trích bảo đảm, phân chia ngân sách trả trước, trích khấu hao TSCĐ, tính giá chỉ nhập kho, xuất kho => lập bảng tổ hợp Nhập - Xuất - Tồn kho, theo đòi dõi nợ công...
+ Học thực hành thực tế thực hiện buột sách kế toán tài chính, lập report tài chủ yếu thời điểm cuối năm bên trên Excel
+ Dạy cơ hội đánh giá, so sánh số liệu bên trên buột sách kế toán tài chính và cơ hội xử lý, kiểm soát và điều chỉnh những sơ sót (nếu có)...
+ …….. (và còn nhiều nội dung không giống nữa)

 

 
* Phần 2.3: Học thực hành thực tế thực hiện số sách kế toán tài chính bên trên ứng dụng kế toán tài chính Misa (11 buổi)

+ Học thực hành thực tế xử lý những nhiệm vụ kế toán tài chính, hoàn mỹ làm hồ sơ triệu chứng kể từ kế toán tài chính... => Rồi tiếp sau đó mới mẻ tổ chức ghi buột kế toán tài chính bên trên ứng dụng kế toán tài chính Misa

(Tại phần 2.3 này thì chúng ta cũng khá được học tập không hề thiếu những nhiệm vụ như kế toán tài chính chi phí bổng, bảo đảm, nợ công, kế toán tài chính kho, CCDC, TSCĐ, thuế…)

+ Hướng dẫn cụ thể cơ hội tập trung ngân sách nhằm tính giá tiền thành phầm dịch vụ
+ Học thực hành thực tế thực hiện buột sách kế toán tài chính, lập report tài chủ yếu bên trên ứng dụng Misa
+ Hướng dẫn cơ hội đánh giá, so sánh số liệu buột sách kế toán tài chính bên trên ứng dụng Misa và cơ hội xử lý, kiểm soát và điều chỉnh những sơ sót (nếu có)...
+ …….. (và còn nhiều nội dung không giống nữa)

 

------------------------------------------------------------------

Học xong những bạn cũng có thể làm được toàn bộ những việc làm của kế toán tài chính Tổng hợp như: Kê khai Thuế GTGT, TNCN mặt hàng tháng/quý, hoạnh toán buột sách, bổng, BHXH, lên Báo cáo tài chủ yếu, Quyết toán thuế TNCN, TNDN thời điểm cuối năm ... 

Hình hình ảnh lớp học tập thực hành thực tế kế toán tài chính tổng hợp online bên trên Kế Toán Thiên Ưng
Hình hình ảnh lớp học tập thực hành thực tế kế toán tài chính online bên trên Kế Toán Thiên Ưng

 ------------------------------------------------------------------------------
 

3. Giảng viên, thời hạn học tập, lịch học tập, kiểu dáng học tập online:

+ Giảng viên của "Khóa học tập kế toán tài chính tổ hợp hoàn hảo gói" tại Công ty khoan tạo Kế Toán Thiên Ưng đều là những Kế toán trưởng, kế toán tài chính tổ hợp đang được có tương đối nhiều năm tay nghề thực hiện kế toán tài chính bên trên Doanh Nghiệp.

Xem thêm: FCA Là Gì? Tìm Hiểu Về Ưu Nhược Điẻm Và Nội Dung Của FCA

+ Hình thức học: ONLINE (trực tuyến qua loa mạng)

Hiện ni, những khóa huấn luyện của Công ty đào tạo và huấn luyện Kế Toán Thiên Ưng đều được dạy dỗ thực hành thực tế vày kiểu dáng online qua loa mạng

+ Thời lừa lọc học: Khóa học tập thực hành thực tế kế toán tài chính tổ hợp được dạy dỗ theo từng ca - theo đòi lớp.

+/ Có 3 ca: Sáng 8h30 - 11h, chiều 14h - 16h30, tối 19h - 21h30 => Tùy chúng ta chọn

+/ một tuần bạn cũng có thể học tập kể từ 3 - 6 buổi, quý khách rất có thể lựa chọn học tập vô những ngày thứ hai - 4 - 6 hoặc những ngày loại 3 - 5 - 7 hoặc học tập cả tuần.

+ Lịch Khai giảng: Lớp học tập thực hành thực tế kế toán tài chính tổng hợp online sẽ tiến hành khai học thông thường xuyên vô tuần

(Các chúng ta ĐK => nhận tư liệu => Xem trước tư liệu và những đoạn Clip hỗ trợ khoảng tầm kể từ 2 - 5 ngày là học tập được nhé)

Cam kết: Dạy tới Lúc các quý khách làm được việc mới thôi, ko giới hạn số buổi học, học phí ko phát sinh thêm thắt.

Ví dụCác bạn làm việc kết thúc khoảng tầm thời hạn dự loài kiến tuy nhiên ko thực hiện được việc rất có thể ĐK học tập lại tuy nhiên ko cần đóng góp thêm thắt chi phí tiền học phí.

 ----------------------------------------------------------------------

4. Học phí - lịch trình khuyến mãi:

- Học phí ko giảm: 5.000.000đ (Đây là nấc tiền học phí ko khuyến mại)

Đang đem lịch trình khuyến mại rất rộng lớn => Để coi cụ thể thì các bạn hãy nhấp vào phía trên nhé:

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

5. NGOÀI RA CÁC BẠN CÒN ĐƯỢC HỖ TRỢ:

    - Tặng ngày ứng dụng kế toán tài chính bên trên Excel (Trị giá chỉ 1.500.000).

    - Tặng ứng dụng kế toán tài chính Misa vì thế công ty lớn CP Misa hỗ trợ và liên minh đào tạo và huấn luyện.

    - Miễn phí "Khóa học kỹ năng quyết toán thuế" (các các bạn sẽ được Chuyên Viên về thuế chỉ dẫn nhằm biết phương pháp tối ưu, lên plan và đảm bảo ngân sách thuế, ngoại giả sẽ tiến hành share cơ hội nhận buột sách về căn nhà thực hiện thêm thắt ngoài giờ).

    - Hỗ trợ tư liệu, đóng góp vết xác nhận thực luyện (nếu chúng ta là SV cần thiết điểm thực tập)

    - Được tương hỗ trả lời những vướng vướng vô quy trình đi làm việc về sau.

    - Được cung cấp chứng từ kế toán tài chính tổ hợp thực tiễn.
 

Mẫu chứng từ kế toán tài chính tổng hợp
(hình hình ảnh Mẫu chứng từ kế toán tài chính thực tế)

 

Hãy cho tới với Shop chúng tôi những các bạn sẽ trở nên những người dân kế toán tài chính chất lượng và chuyên nghiệp nghiệp!
 

_________________________________________________ 

Thủ tục ĐK học tập hoặc chúng ta cần thiết tư vấn thêm thắt thì nên contact với số:

Số Holine tư vấn khóa huấn luyện của Kế Toán Thiên Ưng
(Call or Zalo)

Email: [email protected]Website: Ketoanthienung.net

Xem thêm: Thanh toán LC là gì vậy?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÀI VIẾT NỔI BẬT


NGÀNH LOGISTICS LÀ GÌ? HỌC GÌ? RA TRƯỜNG LÀM GÌ? LƯƠNG BAO NHIÊU?

Ngành Logistics là gì? Logistics được hiểu là quá trình lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát luồng di chuyển và lưu kho nguyên vật liệu thô, hàng hóa thành phẩm và thông tin liên quan từ khâu mua sắm nguyên vật liệu đến khi đưa vào tiêu dùng, nhằm thỏa mãn yêu cầu của người dùng. Logistics cũng có thể được hiểu là một phần của chuỗi cung ứng. Trong đó, Logistics sẽ hướng đến sự...